Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Katechézy dobrého pastiera

Pozývame deti 3 – 7 r. do CCVČ na šieste stretnutie

KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA
v piatok 15. 3. 2019 o 16:00
 

smileyTešíme sa na Vássmiley
riaditeľka Iveta Haburajová a pán kaplán Martin Rečlo