Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Pravidelná krúžková činnosť i všetky aktivity CCVČ
sú až do ukončenia mimoriadnej situácie zrušené.

 

Svojím rešpektovaním nariadených pravidiel 
prispievame k ochrane zdravia nás všetkých navzájom.
 
Svojou modlitbou a prehĺbeným stretávaním sa s Pánom v tichu svojho srdca
získa(va)me milosti, o ktorých teraz možno ani netušíme…
 
Milé deti a milí naši mladí,
teraz, keď nemôžeme byť s vami osobne, 
myslíme na vás vo svojich modlitbách i obetách, no nielen to…
keď všetko pominie, vrátite sa do čistotou mimoriadne predýchaných priestorov 
nášho centra – vyhnali sme kompletne všetkých pavúkov, 
takže budete mať u nás oveľa viac miesta a môžete potom pozvať aj svojich kamarátov.
😊


Okrem vnútorných priestorov, skrášľujeme tiež vonkajšok, 
takže k centru budete môcť už aj doskákať po krásnom novučičkom chodníku. 

Začíname už pomaly pracovať aj na príprave prázdninových aktivít 
a ponuky na nasledujúci školský rok 2020-2021.
Dúfame, že situácia nám dovolí sa čoskoro stretnúť. 
😊 Ahojte a dovidenia 😊