Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

8. ročník „Našej hokejbalovej ligy

V auguste 2021 vyvrcholili zápasy "Našej hokejbalovej ligy. 

Išlo už o 8. ročník tejto súťaže. Napriek daždivému a chladnému

počasiu v posledných dňoch, to tímy dotiahli do víťazného konca:

1.    miesto: Oilers
2.    miesto: Pjer Emirejts
3.    miesto: Filo Academy

Ďakujeme Mestu Snina za finančnú podporu aj tohto ročníka "Našej hokejbalovej ligy".