Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Adventná AKTIVITA!

Milé deti, mladí, starší i rodiny!

Počas adventného obdobia k nám viac dolieha hlas, pozývajúci nás k obnove nášho srdca, nášho vnútra. Čítať Sväté Písmo a takýmto spôsobom sa stretať s Kristom, by tiež malo byť dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Chceme Vás povzbudiť k tomu, aby Božie Slovo naozaj zaznelo aj vo vašich príbytkoch.

Dnes sme si preto pre vás pripravili jednu úlohu a jedno pozvanie k aktivite. Máte možnosť zapojiť sa do oboch, alebo len do jednej.

Úloha pre deti: správne pospájať úryvky zo Sv. písma a doplniť názov aktivity. Riešenie pošlite na známu mailovú adresu do 19.12.2020 a zároveň v uveďte, či sa chcete zapojiť aj do aktivity.

•    Aktivita pre všetkých s názvom: BOŽIE SLOVO  _  _  _  _  _  _ ! 
Pre tých, ktorí sa nám do 19.12. cez e-mail nasedetisnina@gmail.com prihlásia – treba uviesť, či sa do aktivity zapojíte ako rodina, trieda, jednotlivec či iná skupina. Následne vám (po 20.12.) bude odoslaný úryvok Sv. písma (súradnice), ktorý doma načítaš/te a zároveň nahráš/te. Nahraté video odošleš/te e-mailom do 27.12. Vznikne tak spoločný vianočný farský projekt čítania Božieho Slova.