Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Birmovanci a prvoprijímajúci – AKTUÁLNE

PRVOPRIJÍMAJÚCI

Farnosť Svätého Kríža

Okrem hodín náboženstva v škole a domáceho štúdia, prebieha príprava prvoprijímajúcich počas svätých omší pre deti každý  ŠTVRTOK o 18:00

Slávnosť prvého svätého prijímania je plánovaná na nedeľu 20.6.2021 pre žiakov CSŠ a ZŠ Študentská, na dátum 27.6.2021 pre žiakov ZŠ Hviezdoslavova a ZŠ Komenského.

Farnosť Božieho milosrdenstva

Okrem hodín náboženstva v škole a domáceho štúdia, či stretnutí, súčasťou prípravy prvoprijímajúcich je účasť na nedeľných svätých omšiach a na svätých omšiach pre deti každý druhý piatok o 18:00 (podrobný rozpis sa nachádza v záložke prvoprijímajúci FBM)

Slávnosť prvého svätého prijímania je plánovaná na nedeľu 6.6.2021 o 10:30.

BIRMOVANCI 

Farnosť Svätého Kríža

Príprava na sviatosť birmovania prebieha počas svätých omší každý PIATOK o 18:00. Účasť birmovancov je preto na týchto svätých omšiach nutná.

Slávnostná svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania bude v sobotu 12.6.2021 o 11:00. 

Stretnutie rodičov birmovancov (aspoň jedného z rodičov) bude v PIATOK 14. mája 2021 po svätej omši o 18:00.

Farnosť Božieho milosrdenstva

Súčasťou prípravy birmovancov je účasť na nedeľných svätých omšiach a na svätých omšiach pre mládež každý druhý piatok o 18:00

Slávnostná svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania bude v sobotu 12.6.2021 o 9:00.