Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Celonárodné stretnutie mládeže

Naši mladí sa v dňoch 31.7. – 2.8.2015 zúčastnili celonárodného stretnutia mládeže P 15 v Poprade, kde spolu s ďalšími asi 3500 mladými z celého Slovenska prežili nezabudnuteľný víkend plný zážitkov, obohatenia ducha a taktiež speváci z nášho Spojeného mládežníckeho zboru mohli odovzdať ostatným prítomným kúsok svojej radosti z viery prostredníctvom spevu, keďže spolu so zborom zo Spišskej novej Vsi účinkovali na otváracej sv. omši v piatok ako 107 členné spevácke teleso.

Foto z celej akcie tu: https://www.flickr.com/photos/radapremladezauniverzitykbs/albums

 

poprad15