Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Denný letný tábor

Prebiehal v dňoch 3.8. – 7.8. 2015denny tabor2015

 

Fotogaléria z letného tábora