Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Detský prázdninový klub

Prebiehal v dňoch  24.7. – 28. 7.2017

 

Foto – detský prázdninový klub