Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Detský prázdninový klub

denny klub2015

 

Prvý turnus sa uskutočnil  20.7. – 24.7.2015

Foto – detský prázdninový klub 

 

Druhý turnus prebiehal  24.8. – 28.8.2015