Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Fotogaléria – najnovšie udalosti

letny tabor

 

  Denný letný tábor

  S Mojžišom na horu Sinaj

  Vo výrobni hostií

  Prvoprijímajúci z CSŠ v Prešove