Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Inštrukcie pre birmovancov na šk. rok 2018/2019

Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť spoločného zápisu birmovancov, môžu svoje dieťa zapísať ešte do konca júna 2018 v CCVČ.

(prísť vyplniť tlačivá, uhradiť príspevok 7€ + ten, kto býva mimo územia našej farnosti, je potrebné, aby priniesol súhlas od svojho farára, že dieťa môže pristúpiť k sviatosti birmovania vo Farnosti sv. Kríža v Snine) .


  Základné modlitby a pravdy viery, ktoré si má zopakovať a ovládať každý birmovanec na začiatku prípravy k sviatosti birmovania.


  1. Účasť na nedeľnej sv. omši je samozrejmým prejavom kresťanského života. Je to na svedomí každého birmovanca i jeho rodičov. Kartička je len pomôckou, ktorá vám to má pripomenúť.
  2. Všetci birmovanci sa stretávajú počas celého školského roka na svätých omšiach za účasti mládeže, ktoré sú v piatky o 18:00 hod. Prosíme, aby ste už o 17:50 hod. zaujali miesta v kostole, ktoré sú vyhradené pre vás.
  3. Každý birmovanec sa zúčastňuje birmovaneckých katechéz a to podľa rozvrhu hodín birmovancov a tiež aktivít, za ktoré majú získať min 7 kreditov.
  4. Birmovanci sa zapájajú do služieb pri piatkových mládežníckych svätých omšiach podľa rozpisu.
  5. Po ukončení každého tematického celku bude opakovanie podľa otázok.
  6. Každý birmovanec si robí počas školského roka 9 prvých piatkov (v týždni pred 1. piatkom sa vyspovedá, aby v 1. piatok na sv. omši prijal Krista v Eucharistii. Odporúčame prísť na sv. spoveď v prvých dňoch týždňa, keď nie je tak veľa čakajúcich. Nezabudnite si doniesť obrázok – kartičku a pri sv. spovedi dať podpísať).
PRVÉ PIATKY + FATIMSKÉ SOBOTY
Týždeň na vyspovedanie

Prvý piatok – deň kedy je potrebné ísť
na sv. omšu (6:30 alebo 18:00)
a na sv. prijímanie

Pozývame aj na fatimskú sobotu o 8:00
(potrebné je pomodliť sa sv. ruženec,
ísť na sv. omšu aj na sv. prijímanie)

2. X. – 6. X. 6. X. 2017 7. X. 2017
26. X. – 31. X.
väčšie spovedanie 28.X. 10:00-12:00    
3. XI. 2017 4. XI. 2017
27. XI. – 1. XII.   1. XII. 2017 2. XII. 2017
Predvianočne spovedanie
(platí vianočná sv. spoveď)
príp. 2. I. – 5. I. 2018
5. I. 2018 6. I. 2018
29. I. – 2. II.   2. II. 2018 3. II. 2018
26. II. – 2. III. 2. III. 2018 3. III. 2018
Veľkonočné spovedanie
(platí veľkonočná sv. spoveď)
príp. 3. IV. – 6. IV.
6. IV. 2018 7. IV. 2018
30. IV. – 4. V. 4. V. 2018 5. V. 2018
29. V. – 1. VI. 1. VI. 2018 2. VI. 2018
Potrebné je mať súvislých 9 prvých piatkov bez prerušenia.
To isté platí o 5 fatimských sobotách, kto ich chce mať platné, nemá ich prerušiť.