Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Inštrukcie pre birmovancov na šk. rok 2019/2020

Pozývame rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa
v budúcom školskom roku 2019/2020 pristúpilo

k  SVIATOSTI BIRMOVANIA,

na spoločný zápis birmovancov,
 ktorý sa uskutoční 21.6.2019 po večernej sv. omši
v kostole Povýšenia Sv. kríža.

Toto stretnutie bude spojené s odovzdaním tlačív,
ktoré deti dostanú na hodinách náboženstva,
uhradením členského poplatku 10 € (na celý šk. rok) a základnými
informáciami.

Do kolónky „záujmový útvar“ napíšte „Prijmem dar“.
Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
Deti v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodené – treba doniesť potvrdenie z ÚPSVaR.


  Základné modlitby a pravdy viery, ktoré si má zopakovať a ovládať každý birmovanec na začiatku prípravy k sviatosti birmovania.


  1. Účasť na nedeľnej sv. omši je samozrejmým prejavom kresťanského života. Je to na svedomí každého birmovanca i jeho rodičov. Kartička je len pomôckou, ktorá vám to má pripomenúť.
  2. Všetci birmovanci sa stretávajú počas celého školského roka na svätých omšiach za účasti mládeže, ktoré sú v piatky o 18:00 hod. Prosíme, aby ste už o 17:50 hod. zaujali miesta v kostole, ktoré sú vyhradené pre vás.
  3. Každý birmovanec sa zúčastňuje birmovaneckých katechéz a to podľa rozvrhu hodín birmovancov a tiež aktivít, za ktoré majú získať min 7 kreditov.
  4. Birmovanci sa zapájajú do služieb pri piatkových mládežníckych svätých omšiach podľa rozpisu.
  5. Po ukončení každého tematického celku bude opakovanie podľa otázok.
  6. Každý birmovanec si robí počas školského roka 9 prvých piatkov (v týždni pred 1. piatkom sa vyspovedá, aby v 1. piatok na sv. omši prijal Krista v Eucharistii. Odporúčame prísť na sv. spoveď v prvých dňoch týždňa, keď nie je tak veľa čakajúcich. Nezabudnite si doniesť obrázok – kartičku a pri sv. spovedi dať podpísať).
PRVÉ PIATKY + FATIMSKÉ SOBOTY
Týždeň na vyspovedanie

Prvý piatok – deň kedy je potrebné ísť
na sv. omšu (6:30 alebo 18:00)
a na sv. prijímanie

Pozývame aj na fatimskú sobotu o 8:00
(potrebné je pomodliť sa sv. ruženec,
ísť na sv. omšu aj na sv. prijímanie)

1. X. – 5. X. 5. X. 2018 6. X. 2018
29. X. – 2. XI. 2. XI. 2018 3. XI. 2018
3. XII. – 7. XII.   7 XII. 2018 8. XII. 2018
Predvianočne spovedanie
(platí vianočná sv. spoveď)
príp. 2. I. – 4. I. 2019
4. I. 2019 5. I. 2019
28. I. – 1. II.   1. II. 2019 2. II. 2019
25. II. – 1. III. 1. III. 2019 2. III. 2019
1.IV. – 5.IV. 5.IV. 2019 6.IV. 2019
Veľkonočné spovedanie
(platí veľkonočná sv. spoveď)
príp. 29. IV. – 3. V.
3. V. 2019 4. V. 2019
3. VI. – 7. VI. 7. VI. 2019 8. VI. 2019
Potrebné je mať súvislých 9 prvých piatkov bez prerušenia.
To isté platí o 5 fatimských sobotách, kto ich chce mať platné, nemá ich prerušiť.