Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Inštrukcie pre birmovancov na šk. rok 2022/2023

Aktuálne prebieha zápis birmovancov na šk. rok 2022/2023. 

Vypísanú prihlášku je možné odovzdať do 30. júna 2022 v budove CCVČ.

PRIHLÁŠKA

Na informovanie o dianí v našej farnosti slúži aj fb stránka farnosti.


  Základné modlitby a pravdy viery, ktoré si má zopakovať a ovládať každý birmovanec na začiatku prípravy k sviatosti birmovania.


  1. Účasť na nedeľnej sv. omši je samozrejmým prejavom kresťanského života. Je to na svedomí každého birmovanca i jeho rodičov. Kartička je len pomôckou, ktorá vám to má pripomenúť.
  2. Všetci birmovanci sa stretávajú počas celého školského roka na svätých omšiach za účasti mládeže, ktoré sú v piatky o 18:00 hod. Prosíme, aby ste už o 17:50 hod. zaujali miesta v kostole, ktoré sú vyhradené pre vás.
  3. Každý birmovanec sa zúčastňuje birmovaneckých katechéz a to podľa rozvrhu hodín birmovancov a tiež aktivít, za ktoré majú získať min 7 kreditov.
  4. Birmovanci sa zapájajú do služieb pri piatkových mládežníckych svätých omšiach podľa rozpisu.
  5. Po ukončení každého tematického celku bude opakovanie podľa otázok.
  6. Každý birmovanec si robí počas školského roka 9 prvých piatkov (v týždni pred 1. piatkom sa vyspovedá, aby v 1. piatok na sv. omši prijal Krista v Eucharistii. Odporúčame prísť na sv. spoveď v prvých dňoch týždňa, keď nie je tak veľa čakajúcich. Nezabudnite si doniesť obrázok – kartičku a pri sv. spovedi dať podpísať).
PRVÉ PIATKY + FATIMSKÉ SOBOTY
Týždeň na vyspovedanie

Prvý piatok – deň kedy je potrebné ísť
na sv. omšu (6:30 alebo 18:00)
a na sv. prijímanie

Pozývame aj na fatimskú sobotu o 8:00
(potrebné je pomodliť sa sv. ruženec,
ísť na sv. omšu aj na sv. prijímanie)

28. IX. – 2. X. 2. X. 2020 3. X. 2020
26. X. – 30. X. 6. XI. 2020 7. XI. 2020
30 XI. – 4. XII. 4. XII. 2020 5. XII. 2020
Predvianočne spovedanie
(platí vianočná sv. spoveď)
príp. 28. XII. – 30.XII. 2020
1. I. 2021 2. I. 2021
1. II. – 5. II. 5. II. 2021 6. II. 2021
1. III. – 5. III. 5. III. 2021 6. III. 2021
Veľkonočné spovedanie 2. IV. 2021 3. IV. 2021
1. V. 2021
3. V. – 7. V.  7. V. 2021 
31. V. – 4. VI.  4. VI. 2021  5. VI. 2021