Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Inštrukcie pre birmovancov na šk. rok 2019/2020

  Základné modlitby a pravdy viery, ktoré si má zopakovať a ovládať každý birmovanec na začiatku prípravy k sviatosti birmovania.


  1. Účasť na nedeľnej sv. omši je samozrejmým prejavom kresťanského života. Je to na svedomí každého birmovanca i jeho rodičov. Kartička je len pomôckou, ktorá vám to má pripomenúť.
  2. Všetci birmovanci sa stretávajú počas celého školského roka na svätých omšiach za účasti mládeže, ktoré sú v piatky o 18:00 hod. Prosíme, aby ste už o 17:50 hod. zaujali miesta v kostole, ktoré sú vyhradené pre vás.
  3. Každý birmovanec sa zúčastňuje birmovaneckých katechéz a to podľa rozvrhu hodín birmovancov a tiež aktivít, za ktoré majú získať min 7 kreditov.
  4. Birmovanci sa zapájajú do služieb pri piatkových mládežníckych svätých omšiach podľa rozpisu.
  5. Po ukončení každého tematického celku bude opakovanie podľa otázok.
  6. Každý birmovanec si robí počas školského roka 9 prvých piatkov (v týždni pred 1. piatkom sa vyspovedá, aby v 1. piatok na sv. omši prijal Krista v Eucharistii. Odporúčame prísť na sv. spoveď v prvých dňoch týždňa, keď nie je tak veľa čakajúcich. Nezabudnite si doniesť obrázok – kartičku a pri sv. spovedi dať podpísať).
PRVÉ PIATKY + FATIMSKÉ SOBOTY
Týždeň na vyspovedanie

Prvý piatok – deň kedy je potrebné ísť
na sv. omšu (6:30 alebo 18:00)
a na sv. prijímanie

Pozývame aj na fatimskú sobotu o 8:00
(potrebné je pomodliť sa sv. ruženec,
ísť na sv. omšu aj na sv. prijímanie)

30. IX. – 4. X. 4. X. 2019 5. X. 2019
28. X. – 1. XI.
(výnimka 1. XI. sa nespovedá)
1. XI. 2019 2. XI. 2019
2. XII. – 6. XII.  6 XII. 2019 7. XII. 2019
Predvianočne spovedanie
(platí vianočná sv. spoveď)
príp. 2. I. – 3. I. 2020
3. I. 2020 4. I. 2020
1. II. 2020
3. II. – 7. II.    7. II. 2020
2. III. – 6. III. 6. III. 2020 7. III. 2020
30. III. – 3. IV.  3. IV. 2020 4. IV. 2020
27. IV. – 1. V.  1. V. 2020  2. V. 2020
1. VI. – 5. VI.  5. VI. 2020  6. VI. 2020
Potrebné je mať súvislých 9 prvých piatkov bez prerušenia.
To isté platí o 5 fatimských sobotách, kto ich chce mať platné, nemá ich prerušiť.