Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Rozvrh hodín birmovancov 2019/2020

 NÁZOV SKUPINY  VEDÚCI  STRETNUTIE
 
 1. skupina  sestrička Blandína – Mgr. Katarína Peterová  pondelok 17:15 – 18:15
   
 2. skupina  kaplán Mgr. František Petruška  pondelok 19.00 – 20:00
   
 3. skupina  sestrička Rudolfa – Mgr. Mária Ondrušová  utorok 18:00 – 19:00
   
 4. skupina  katechétka Mgr. Gabriela Zápotoková  streda 17:00 – 18:00
   
 5. skupina  kaplán Mgr. Martin Murajda  piatok 19:00 – 20:00
   
 6. skupina  bohoslovec Matej Futej  sobota 09:30 – 10:30
     
 dospelí  kaplán Mgr. Martin Murajda  individuálne podľa dohody