Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Rozvrh hodín birmovancov 2021/2022

 NÁZOV SKUPINY  VEDÚCI  STRETNUTIE
 
 1. skupina  sestrička Paulína – Mgr. Renáta Spišáková  Streda
   15:00-16:00
 2. skupina  kaplán Mgr. Patrik Melkovič Štvrtok
   19:00-20:00
 3. skupina  sestrička Rudolfa – Mgr. Mária Ondrušová  Pondelok
   15:00-16:00
 4. skupina  katechétka Mgr. Gabriela Zápotoková  Utorok
   17:00-18:00
 5. skupina (dochádzajúci – príprava prebieha mimo Sniny)