Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 18.2.- 24.2.2019
pravidelná krúžková činnosť v CCVČ neprebieha.
smiley
Všetkým žiakom a študentom prajeme príjemné prázdniny.
kolektív CCVČ