Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Krúžková činnosť

CCVČ oznamuje, že
krúžková činnosť začína
1. októbra 2018.
Kto ešte neuhradil príspevok za krúžok,
musí tak urobiť na prvom stretnutí krúžku!
Ďakujeme