Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Krúžková činnosť

Cirkevné centrum voľného času Snina

otvára krúžkovú činnosť
od stredy 10. 06. 2020.

Členovia sa dohodnú na stretnutí
s vedúcimi jednotlivých krúžkov.

Tešíme sa na Vás smiley