Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Krúžková činnosť

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa začiatok krúžkovej činnosti v CCVČ odkladá.

O otvorení vás budeme informovať na web stránke, nástenke (príp. telefonicky).

Počas nemožnosti stretávať sa v CCVČ v skupinách budeme v online spojení s členmi tých krúžkov,

kde je možné pracovať týmto spôsobom.