Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

LETO 2018 v CCVČ

Akcia Dátum / čas Aktívni sú Zodpovedný
NHL – Naša hokejbalová liga 1.VII. – 31.VIII.
denne 18:45 – 21:00
okrem stredy a nedele
chlapci, muži
a fanúšikovia
Ján Čop
DENNÝ PRÁZDNINOVÝ KLUB 2.VII. – 6.VII. Deti 6 – 15 r Sr. Rudolfa
Odpust Škapuliarskej
P. Márie v Stropkove
15.VII. o 10:30
(priamy prenos v RTVS)
Spojený mládežnícky zbor Iveta Haburajová
P 18 – Národné stretnutie
mládeže v Prešove
26.VII. – 29.VII. Mládež  
Spojený mládežnícky zbor
Sr. Rudolfa
kapl. Martin Rečlo
Iveta Haburajová
Odpust Snežnej Panny Márie 5.VIII. nedeľa Spojený mládežnícky zbor Iveta Haburajová
DENNÝ TÁBOR 6.VIII. – 10.VIII. Deti 6 – 15 r Marek Gič
Hlavná dovolenka v CCVČ   13.VIII. – 24.VIII.
Blahorečenie Anky
Kolesárovej, Košice
1.IX. sobota Všetci
Spojený mládežnícky zbor
Iveta Haburajová
FARFEST – prázdninová bodka 2.IX. nedeľa Celá farnosť Všetci