Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Nové šatne a sociálne zariadenia pri ihrisku

V minulom roku naša farnosť podala na VÚC Prešov žiadosť o dotáciu v rámci programu „Výzva pre región“. Boli sme úspešní a bolo nám schválených 20 000€. Úhrada zvyšnej sumy vo výške 20 800 € je na pleciach farnosti. Po verejnom obstarávaní víťazná firma Reinter začala s prácami na prístavbe šatní a sociálnych zariadení. 12.8.2020 sa tak uskutočnilo slávnostné otvorenie a požehnanie ihriska s jeho novými priestormi. Súčasťou programu bol aj exhibičný hokejbalový zápas spojený s dražbou dresov významných slovenských hokejistov.
Viac na:
https://www.facebook.com/NhlNasaHokejbalovaLiga

    Viac vo fotogalérii