Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

2% z dane

Chcete darovať 2% z dane?

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie
2 % z Vami zaplatenej dane Cirkevnému centru voľného času v Snine.
Podporíte tak naše centrum, ktoré slúži na aktivity celého farského spoločenstva.

Tlačivá sú k dispozícii tu   

Vopred úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí nás aj takouto formou podporia.
V prípade otázok nás kontaktujte na t. č. 057/7621555 alebo mailom na: ccvc@ccvc.sk
Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi
na skvalitnenie, modernizáciu a organizáciu
rôznych voľnočasových aktivít detí a celého farského spoločenstva.

ĎAKUJEMEsmajlik