Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: KULTÚRNO – UMELECKÉ

 
 
3. Oddelenie: KULTÚRNO – UMELECKÉ
Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Iveta Haburajová
 
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:

 

 • Šikovné ručičky – náplňou krúžku bolo rozvíjať tvorivý a výtvarný talent u detí; krúžok viedla Mgr. Jana Ferencová, počet detí 3.
 • Gitara – Spoznávanie hry na gitaru v malých skupinkách, nácvik piesní podľa záujmu detí; krúžok viedol Mgr. Daniel Gavura, počet zapísaných 14.
 • Hrajme Pánovi – príprava hudobníkov hrajúcich na rôzne hudobné nástroje na spoločné účinkovanie pri sv. omšiach (ako „orchester“); krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová, počet zapísaných 6.
 • Hra na organe – pre mladých ovládajúcich hru na klávesy spoznávanie hry na kráľovskom hudobnom nástroji – organe a ich príprava na účinkovanie v liturgii; krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová, počet zapísaných 3.
 • Hra na klávesy – spoznávanie hry na elektronickom klávesovom nástroji a príprava hudobníkov na zapájanie sa do hrania pri sv. omšiach; krúžok viedla Mgr. Jana Ferencová počet detí 13.
 • Spevácky – mládež + deti – príprava mladých spevákov na účinkovanie pri sv. omšiach vo farnosti Povýšenia sv. kríža; krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová. Taktiež príprava malých speváčikov – detí z rímskokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža, ktorých viedla Monika Čopová a na elokovanom pracovisku vo farnosti Božieho milosrdenstva Patrícia Gerbocová. Počet detí 34 a mladých 29.

   

   

   

 

Na tomto oddelení v 6 krúžkoch pracujú 2 interní pedagogickí zamestnanci a 3 externí nepedagogickí zamestnanci. Počet zapísaných členov v tomto oddelení bol spolu 102. Členovia krúžkov sa prezentovali hlavne na našich akciách (ako boli sv. omše v Snine i mimo, Farfest).