Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ

 
 
2. Oddelenie: VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ
Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Iveta Haburajová
 
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:
 
  • S najmenšími k Bohu – vyučovanie náboženstva detí predškolského veku. Krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová priamo v 4 MŠ, v každej 2x za mesiac. Počet detí spolu 35.
  • Miništrantský krúžok – ide o formáciu mladých miništrantov. Krúžok viedol dekan ThLic. Allan Tomáš. Chlapcov bolo spolu 15.
  • Biblicko-misijný krúžok – duchovno-formačné stretnutia na základe biblických textov. Viedol Mgr. Daniel Šarišský. Počet detí spolu 11.
  • Pozvaní na hostinu – príprava detí z farnosti Povýšenia sv. Kríža na prvé sväté prijímanie. Viedli Mgr. Iveta Haburajová, Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa, Mgr. Matúš Poremba, Mgr. Katarína Peterová – Sr. Blandína, Mgr. Gabriela Zápotoková v spolupráci s kňazmi; na elokovanom pracovisku vo Farnosti Božieho milosrdenstva – Mgr. Eduard Chrin, Ing. Daniela Dunajová, Mgr. Slávka Kapráľová, Anna Maliňáková; na elokovanom pracovisku Grécko-kat. farský úrad – Mgr. Maroš Prejsa. Počet detí spolu 142.
  • Slniečko – príprava detí na prvé piatky + rôzne aktivity. Krúžok viedla Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa, 1x za mesiac. Počet detí spolu 4.
  • Prijmem dar – príprava na prijatie sviatosti birmovania a mládežnícka formácia. Spočívala v pravidelných stretnutiach 1 x týždenne, na piatkových sv. omšiach a ďalších príležitostných akciách. Vyučovali: Mgr. Matúš Poremba, Mgr. Martin Murajda, Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa, Mgr. Gabriela Zapotoková, Mgr. Katarína Peterová – sr. Blandína; na elokovanom pracovisku vo Farnosti Božieho milosrdenstva – Marek Gerboc, Peter Vološin, Ľubica Vološinová. Počet birmovancov 127.
  • Down klub – klub hier a rôznych aktivít pre deti s downovým syndrómom. Viedla Mgr. Jana Kozejová. Počet detí spolu 9.
  • Dobrovoľníci – skupina mladých, ktorí prichádzali na nepravidelné aktivity a podľa možností pomáhali pri aktivitách akciách CCVČ a farnosti, viedla Mgr. Iveta Haburajová. Počet členov spolu 111.
  • Skautská družina – skautský oddiel. Viedol Mgr. Eduard Chrin. Počet členov spolu – 19.
Na oddelení v 9 krúžkoch pracujú 2 interní zamestnanci a 16 externých (z toho 11 pedagogických a 5 nepedagogickí), počet detí v krúžkoch výchovno-pastoračného oddelenia bol spolu 473.