Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

BOŽIE SLOVO NAHLAS!

Pod názvom BOŽIE SLOVO NAHLAS sa uskutočnila aktivita, ktorej podstatou bolo, aby radostná zvesť o Ježišovi Kristovi naozaj zaznela "nahlas" z našich úst.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli zapojiť – mladým, starším, rodinám či iným skupinám, triedam aj ich učiteľom. Celkovo 80 ľudí na pokračovanie načítalo prvé dve kapitoly z Evajelia podľa Matúša a Evanjelia podľa Lukáša.

Výsledné spracovanie videí si môžete pozrieť TU.

Nech BOŽIE SLOVO i naďalej znie z našich úst a rezonuje v našich srdciach! Lebo len tak sa môže stávať "telom", čiže prinášať ovocie viditeľné v našich životoch!

Adventná AKTIVITA!

Milé deti, mladí, starší i rodiny!

Počas adventného obdobia k nám viac dolieha hlas, pozývajúci nás k obnove nášho srdca, nášho vnútra. Čítať Sväté Písmo a takýmto spôsobom sa stretať s Kristom, by tiež malo byť dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Chceme Vás povzbudiť k tomu, aby Božie Slovo naozaj zaznelo aj vo vašich príbytkoch.

Dnes sme si preto pre vás pripravili jednu úlohu a jedno pozvanie k aktivite. Máte možnosť zapojiť sa do oboch, alebo len do jednej.

Úloha pre deti: správne pospájať úryvky zo Sv. písma a doplniť názov aktivity. Riešenie pošlite na známu mailovú adresu do 19.12.2020 a zároveň v uveďte, či sa chcete zapojiť aj do aktivity.

•    Aktivita pre všetkých s názvom: BOŽIE SLOVO  _  _  _  _  _  _ ! 
Pre tých, ktorí sa nám do 19.12. cez e-mail nasedetisnina@gmail.com prihlásia – treba uviesť, či sa do aktivity zapojíte ako rodina, trieda, jednotlivec či iná skupina. Následne vám (po 20.12.) bude odoslaný úryvok Sv. písma (súradnice), ktorý doma načítaš/te a zároveň nahráš/te. Nahraté video odošleš/te e-mailom do 27.12. Vznikne tak spoločný vianočný farský projekt čítania Božieho Slova.
 

 

Vyše 100 účastníkov VÝZVY

Do výzvy, či aktivity Môj obľúbený svätý sa zapojilo 104 účastníkov. Najmladší z nich má 2 roky, najstarší zapojený má 19 rokov.

Na odovzdaných dielach, ktoré mali podobu kresy, koláže, grafiky, textu či videa, sa objavilo celkovo 40 rôznych svätcov.

Na základe odovzdaných prác je najobľúbenejšou blahoslavená Anna Kolesárová. Ďalším obľúbencami sú sv. Mikuláš, sv. Ján Pavol II.,sv. Terezka aj sv. Faustína.

Všetkým zúčastneným ďakujeme!

Prezentáciu s odovzdanými dielami si môžete pozrieť TU. 

VÝZVA!

Môj obľúbený svätý

Milé deti, milí kamaráti mladší i starší!

Blíži sa sviatok Všetkých svätých a pri jeho príležitosti sme zvykli už tradične organizovať Karneval svätých.

Tento rok však nebude, ale…

MÁME PRE VÁS VÝZVU!

Do aktivity sa môžete zapojiť splnením úlohy podľa nasledujúcich kategórií:

Kategória MŠ: Nakresli nejakého svätého
Kategória 1.-5.roč.: Nakresli obľúbeného svätého a napíš ako sa volá, prípadne jednu vetu o ňom
Kategória: 6.-9.roč.: Napíš, čo ťa oslovuje na nejakom svätom

Nezabudni napísať svoje meno, triedu a školu.

Svoje diela pošlite odfotené na mail nasedetisnina@gmail.com  do 8.11.2020.
Následne budú spracované do prezentácie a uverejnené na stránke farnosti.

Videopozvánka k aktivite.

Mimoriadne prerušenie prevádzky

Cirkevné centrum voľného času na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

od 12.10.2020 do odvolania

mimoriadne prerušuje prevádzku.

O zmenách vás budeme informovať.