Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2021/2022

Milí rodičia, milí žiaci či študenti, spúšťame zapisovanie sa na krúžky na budúci školský rok 2021/2022. 

PRIHLÁŠKU si môžete vyzdvihnúť v budove CCVČ, alebo stiahnuť z webu.

Kompletnú ponuku krúžkov nájdete TU