Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Ponuka  krúžkov  a  poplatky  na  školský  rok  2018/2019

 
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
1. Detský divadelný súbor (7 – 25 rokov) 20   
2. Gitara (8 – 25 rokov) 20 
3.

Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách; 10 – 25 rokov)

 
4. ORGAN – hra na organe (pre tých, ktorí účinkujú/chcú účinkovať pri bohoslužbách a ovládajú už hru na klávesy, 12 – 25 rokov)  
5. Šikovné ručičky (7 – 25 rokov) 20 
6. Klávesy (7 – 25 rokov) 20 
7.

Spievajme Pánovi– spevácky (detský a mládežnícky + Spojený zbor; 5 – 13 a 14 – 25 rokov)

 
 
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
1.

S najmenšími k Bohu
– Katechézy dobrého Pastiera (3 – 7 r.) 

3 € 
2. 

S najmenšími k Bohu
(náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.) 

7 € 
3.  Miništrantský (chlapci 5 – 25 rokov)   
4.  Biblicko – misijný krúžok (7 – 25 rokov)   
5.  Skautská družina  7 € 
6. 

Pozvaní na hostinu
(príprava detí k 1. sv. prijímaniu, 3.ročník ZŠ)

7 € 
7.  Slniečko (príprava k 1. piatkom; žiaci 4. – 9. ročníka ZŠ)  3 € 
8.  Stretká (+ Fatimská sobota, žiaci 4. – 9. ročníka ZŠ)  3 €
9.  Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší)  7 € 
10.  Dobrovoľník   
    
VZDELÁVACIE ODDELENIE
1.  Angličtina hrou (pre materské školy, 5 – 6 r.)  7 €
2.  Škola hrou (Doučovanie 1. stupeň ZŠ)  3 € 
3.  Rómsky klub – mini (5 – 6 r.)  3 € 
    
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE
1.  Futbal (6 – 25 rokov)  20 € 
2.  Hokejbal (6 – 25 rokov)  20  
3.  Ping-pong (6 – 25 rokov)  20  
    
D O W N    K L U B

V klube ponúkame stolný futbal, stolný tenis, biliard, taktiež premietanie filmov, hokeja, čajovňu
tí, ktorí už zaplatili za iný krúžok, ktorý v CCVČ navštevujú majú klub ZDARMA ! 

 

Pozn.:
1. tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú zľavu:
50% z už zaplateného poplatku za krúžok im bude vrátené
2. pre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí uvedená suma + VP.    

 

Vzhľadom na nízku finančnú čiastku (resp. žiadnu), ktorú poskytujú starostovia obcí na záujmovú činnosť ich detí v našom CCVČ, deti narodené 2003-2013 z obcí mimo Sniny
platia v rámci každého krúžku

• v KULTÚRNO-UMELECKOM ODDELENÍ + 10 € viac
• v ŠPORTOVOM ODDELENÍ + 10 € viac
zľava pri odovzdaní VP tu platí rovnakým percentom.