Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Ponuka  krúžkov  a  poplatky  na  školský  rok  2020/2021

 
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
1. Detský divadelný súbor  35 €
2. Gitara a ukulele 35 
3. Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách) služobný krúžok bez poplatku
4. Hra na organe  služobný krúžok bez poplatku 
(tí, ktorí hrajú v Snine)
50  členovia z obcí mimo SV
5. Klávesy 35 
6. Spievajme Pánovi (zbor detský i mládežnícky)(výtvarné a tvorivé činnosti, šitie) služobný krúžok bez poplatku
7. Šikovné ručičky (výtvarné a tvorivé činnosti, šitie) 35 
 
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
1. S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.)   10 €
2.  Katechézy Dobrého Pastiera (3 – 6 r. a 7 – 9 r.) 5 €
3.  Miništrantský   služobný krúžok bez poplatku 
4.  Biblicko – misijný krúžok (grécko-kat. farnosť)  3 €
5.  Pozvaní na hostinu I. (príprava detí k 1.sv. prijímaniu, 3.r. ZŠ)  10 €
6.  Pozvaní na hostinu II. (iné farnosti) 7 €
7.  Slniečko (príprava k 1. piatkom; žiaci 4. – 8. ročníka ZŠ)  5 € 
8.  Stretká 5 €
9.  Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší)  10 € 
10. Prijmem dar (FBM)  7 € 
11.  Dobrovoľníci  služobný krúžok bez poplatku
12.  Down-klub 15 € 
13.  Skauti 10 € 
    
VZDELÁVACIE ODDELENIE
1.  Angličtina hrou (pre materské školy)  10 €
2.  Škola hrou (doučovanie 1. stupeň ZŠ)  3 € 
3.  Rómsky klub – mini  3 € 
    
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE
1. Pohybom k zdraviu (cvičenia pre zdravú chrbticu, od 6r.) 35 €
2.  Futbal  25 €  
3.  Hokejbal  25 €
4.  Ping-pong  20 € 
    

Poznámka:

  1. tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú zľavu: 50% z už zaplateného poplatku za krúžok im bude vrátené
  2. pre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí osobitná suma + VP.