Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Rozvrh hodín birmovancov 2017/2018

 NÁZOV SKUPINY  VEDÚCI  STRETNUTIE
 
 1. skupina  kaplán Mgr. Martin Rečlo  pondelok 19:00
   
 2. skupina  sestrička Blandína – Mgr. Katarína Peterová  
   
 3. skupina  katechétka Mgr. Gabriela Zápotoková  streda 19:00
   
 4. skupina  sestrička Rudolfa – Mgr. Mária Ondrušová  pondelok 19:00
   
 V Košiciach  bohoslovec František Sokyra  
   
 dospelí  katechétka Mgr. Iveta Haburajová  individuálne podľa dohody