Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Rozvrh hodín birmovancov 2022/2023

 NÁZOV SKUPINY  VEDÚCI  STRETNUTIE
 
 1. skupina  kaplán Mgr. Ing. Branislav Babjak Pondelok
   16:30-17:30
 2. skupina sestrička Rudolfa – Mgr. Mária Ondrušová Utorok
   17:00-18:00
 3. skupina  kaplán Mgr. Matej Futej Utorok 
   19:00-20:00
 4. skupina  sestrička Paulína – Mgr. Renáta Spišáková Streda
   15:15-16:15
 5. skupina  katechétka Mgr. Gabriela Zápotoková Streda
   16:00-17:00