Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Požehnané Veľkonočné sviatky!

Vtlač do mňa Tvoju tvár, Pane 
Vtlač do mňa Tvoju tvár, Pane,
aby Otec, vidiac vo mne Teba, opakoval:
„Ty si môj Syn, ktorého milujem“.
A aby ktokoľvek ma stretne, 
videl záblesk Otca.

Vtlač do mňa Tvoju tvár, Pane,
aby som mohol byť svedkom
Tvojho svetla, dobroty
a nekonečnej nežnosti,
ktorú máš ku každému stvoreniu.

Vtlač do mňa Tvoju tvár, Pane,
aby som mohol byť znakom tvojej lásky
pre malých a chudobných,
pre chorých a vylúčených.

Vtlač do mňa Tvoju tvár, Pane,
aby som bol živým odtlačkom Turínskeho plátna,
ktorý nesie v sebe znaky 
Tvojej smrti a zmŕtvychvstania.

(neznámy autor)