Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Požehnaný advent!

Ježišove slová "bdejte" sú povzbudením, aby sme boli múdri.

Buď teda múdry a daj pozor, aby si tento adventný čas prežil v duchu skutočnej obnovy svojho vnútra. Zvlášť v tomto roku, keď mnohé akcie sú pozastavené, dobre využi ten čas. Pripravuj cestu Pánovi, aby mohol vstúpiť do Tvojho srdca, do Tvojho života.

Lebo on skutočne príde, meškať nebude. (porov. Hab 2, 3)

Prajeme požehnaný advent!