Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prvoprijímajúci – Farnosť Božieho milosrdenstva

INŠTRUKCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Z FARNOSTI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

 

1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe rodičov a detí doma v rodine.

 
2. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo deti preberajú a pomáhali im pri učení otázok.
 
3.Nevyhnutnou súčasťou prípravy sú stretnutia vo farnosti vždy v stredu o 16:30 hod., kde bude prebiehať preskúšanie otázok alebo iná aktivita. Nezabudnúť nosiť so sebou kartičku prvoprijímajúceho.
 
4. Deti sa potom zúčastňujú "detskej" svätej omše o 17:30 hod.
 
Otázky pre prvoprijímajúcich si môžete stiahnuť  › tu