Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prvoprijímajúci – Farnosť Božieho milosrdenstva

INŠTRUKCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Z FARNOSTI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023


Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 4. júna 2023.

Povzbudzujeme rodičov, aby si s deťmi preopakovali základné modlitby (ot. 48 a 49) ale najmä spoločne sa s nimi doma modlili a boli prítomní na sv. omši.

Informácie z našej farnosti sledujte aj na farskej webovej stránke.


1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe rodičov a detí doma v rodine.

2. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo deti preberajú a pomáhali im pri učení otázok.

3. Deti sa zúčastňujú na tzv. ´detskej sv. omši´ v piatky o 18:00.


4. Stretnutia detí budú podľa skupín – 1.skupina v stredy o 17:00,  2. a 3. skupina v piatky pred ´detskou´ sv. omšou o 17:00.

 
Otázky pre prvoprijímajúcich si môžete stiahnuť  › tu