Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prvoprijímajúci – Farnosť Božieho milosrdenstva

Pozývame rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa v budúcom školskom roku 2018/2019 pristúpilo

k PRVÉMU SVÄTÉMU PRIJÍMANIU,

na spoločný zápis prvoprijímajúcich, ktorý sa uskutoční v nedeľu 24.6.2018
medzi dvoma sv. omšami (prvá 7:00 a druhá 9:00) v kostole Božieho milosrdenstva. .

Toto stretnutie bude spojené s odovzdaním tlačív, ktoré deti dostanú na hodinách náboženstva, uhradením členského poplatku 7€ (na celý šk. rok) a základnými informáciami.
Do kolónky „záujmový útvar“ napíšte „Pozvaní na hostinu“. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.

Deti v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodené – treba doniesť potvrdenie z ÚPSVaR.


INŠTRUKCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Z FARNOSTI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019


1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe rodičov a detí doma v rodine.
 
2. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo deti preberajú a pomáhali im pri učení otázok.
 
3.Nevyhnutnou súčasťou prípravy sú stretnutia vo farnosti vždy v stredu o 16:30 hod., kde bude prebiehať preskúšanie otázok alebo iná aktivita. Nezabudnúť nosiť so sebou kartičku prvoprijímajúceho.
 
4. Deti sa potom zúčastňujú "detskej" svätej omše o 17:30 hod.
 
Otázky pre prvoprijímajúcich si môžete stiahnuť  › tu