Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prvoprijímajúci – Farnosť Povýšenia sv. Kríža

Pozývame tretiakov a ich rodičov na veľké stretnutie vo štvrtok 13.12. o 16:30.
Deti nech si preopakujú otázky, ktoré doteraz prebrali a nech si donesú pero a farbičky.