Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Rorátna svätá omša pre deti

Ako už všetci iste viete, v prvej časti adventného obdobia, je možné prichádzať na slávenie rorátnych svätých omší. Do 16.12. sa tieto ranné sväté omše v našej farnosti slávia o 6.00 pri svetle sviec.

Budúci štvrtok, 10.12.2020, na rorátnu svätú omšu o 6.00 pozývame zvlášť deti!

A nezabudnite si vziať so sebou lampáše…