Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Skautský tábor

Skautský letný tábor OTANKA 2015 v Hudcovciach

fotoreportáž  

 

skautsky tabor2015