Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Škôlkari angličtina

Krúžok ANGLIČTINA HROU prebieha v Cirkevnej materskej škole v  Snine
v školskom roku 2017/2018 vždy v pondelky popoludní.