Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Spojený mládežnícky zbor

fungujúci pri farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine
 
     je otvorené spoločenstvo spevákov a hudobníkov – od detí až po zrelých dospelákov bez obmedzenia veku – mladých duchom a svojím nadšením i ochotou chváliť Boha a deliť sa s inými o svoj hudobný talent.
 
Je voľným pokračovaním tzv. „CéDečkového“ zboru, ktorý v roku 2007 nahral CD Pokoj Vám a v roku 2008 CD Boh nás spája.
 
     Členom sa môže stať spevák alebo hudobník, ktorý je alebo bol pravidelne navštevujúcim členom iného hudobného zoskupenia v kostole prípadne inde (napr. detského, mládežníckeho alebo školského zboru) na osobné pozvanie vedúcej. To znamená, že do spojeného mládežníckeho zboru prijímame už „vyspievaných“ spevákov; a hudobníkov, ktorí už majú skúsenosti s hraním v nejakom hudobnom telese.
     Keďže je to otvorené spoločenstvo, má aj tzv. „sezónnych“ členov, ktorí neprichádzajú pravidelne počas celého roka, ale len sporadicky na niektoré slávnosti podľa svojich časových možností. Sú to napr. vysokoškoláci študujúci mimo Sniny alebo vydaté či ženatí a teda už aj mamky a ockovia, ďalej sú to rehoľné sestry pochádzajúce zo Sniny, žijúce a pôsobiace mimo svojho rodiska, ktoré prichádzajú domov len 1 – 2x v roku a všetci boli kedysi pravidelnými členmi mládežníckeho zboru vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine. Členovia však nemusia byť len z tejto farnosti.
     Pri niektorých príležitostiach účinkujú spoločne speváci spojeného zboru so spevákmi alebo hudobníkmi zboru z Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine.
     Všetci pozvaní do tohto hrajúceho a spievajúceho spoločenstva sú v ňom vždy vítaní a môžu sa v ňom cítiť vždy znova „doma“, aj keď na nejaký čas pre nevyhnutné povinnosti vynechajú účasť na nácvikoch a slávnostiach. Po rokoch skúseností z našej činnosti vidíme, že keď sa chce, všetko sa dá: niekedy sú to súkromné skúšky príliš zaneprázdnených jednotlivcov, ktorí nemohli prísť na spoločné nácviky, či usilovné „dobehnutie“ nacvičeného za ostatnými po určitých odôvodnených vymeškaniach. Výsledok je potom nakoniec zvyčajne krásny a všetci máme z toho radosť.
Haburajova 
Vedúca spojeného mládežníckeho zboru v Snine
 
 
 
 
Vedúcou – manažérkou i dirigentkou spojeného mládežníckeho zboru je Mgr. Iveta Haburajová, ktorá je v súčasnosti i riaditeľkou Cirkevného centra voľného času v Snine, ďalej organistkou a kantorkou v Snine.
 
 
  • V roku 1988 začala ako dirigentka farského detského speváckeho zboru, ktorý založila spolu so svojou sestrou Ľubicou Haburajovou (teraz už sr. Kristiánou)
  • V roku 1989 obidve spoločne s Jozefom Karľom založili vo farnosti mládežnícky spevácky zbor.
Obidva zbory fungujú vo farnosti dodnes. Ich vedenie a členovia sa prirodzene priebežne menia, vedenie sa odovzdáva vždy ďalej.
  • V roku 1991 vytvorili po prvýkrát veľký SPOJENÝ ZBOR so 120 členmi, ktorý účinkoval na historicky významnej prvej kňazskej vysviacke v Snine, ktorá sa výnimočne uskutočnila na sninskom futbalovom štadióne; pri nej boli vysvätení dvaja naši rodáci dp.Jozef Matis, SVD a dp.Ján Kušnír, SVD.
  • V rokoch 1991 – 1994 slúžila spolu so sestrou Ľubicou ako kantorka na filiálke v Stakčíne.
  • Od roku 1995 je oficiálne farskou pomocnou kantorkou vo farnosti Povýšenia sv. Kríža.
  • Od roku 2001, kedy bola založená nová farnosť v Snine – farnosť Božieho milosrdenstva, je kantorkou aj v tejto farnosti.
  • V roku 2007 vytvorila SPOJENÝ ZBOR zo súčasných i predošlých členov farského mládežníckeho i detského zboru a nahrali CD „Pokoj Vám“ (z vlastných autorských piesní týchto spevákov a hudobníkov, ktoré vznikali od roku 1988 a bežne sa spievali v Snine na tzv. „mládežníckych“ i „detských“ sv. omšiach). Nahrávania a spevu na cédečku sa zúčastnili speváci z oboch sninských farností.
  • Odvtedy tento zbor funguje pod názvom SPOJENÝ MLÁDEŽNÍCKY ZBOR.