Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Činnosť

       Úlohou spojeného mládežníckeho zboru je spievanie pri väčších a významnejších slávnostiach v kostole Povýšenia Sv. Kríža v Snine alebo na pozvanie aj v iných farnostiach. Občas usporadúvame aj nejaké koncerty, no naším prvoradým poslaním je predovšetkým príprava liturgických slávení.

Doteraz sme spievali pri týchto príležitostiach:
 
 • Vianoce – celé vianočné obdobie
 • Veľkonočné trojdnie, Veľká noc
 • Slávnosť Všetkých svätých
 • Slávnosť Krista Kráľa
 • Slávnosť Cyrila a Metoda
 • Taizé
 • Adorácie (moderované)
 • Duchovná obnova (pred odpustom)
 • Odpusty:  Snežnej Panny Márie
 •                 Povýšenia sv. Kríža vo farnosti Povýšenia Sv. Kríža v Snine (FPK)
 • Odpusty vo farnosti Božieho milosrdenstva v Snine (FBM)
 • Odpusty v Stakčíne, Adidovciach, Papíne a v Rovnom
 • Výročie vzniku FBM
 • Výročie posviacky chrámu a iné výročia vo FPK
 • Sv. omše za maturantov
 • Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania vo FPK aj vo FBM
 • Turíčna vigília vo FPK aj vo FBM
 • Turíce
 • Deň zasvätených Košice, Snina
 • ADSM Prešov
 • Malý „odpust“ vo Valalikoch (u o. Kamasa, kancelára Arcibiskupského úradu v KE)
 • Sv. omše za predstaviteľov mesta vo FPK aj vo FBM
 • Návštevy otcov biskupov pri rozličných príležitostiach
 • Návšteva J. Em. Jozefa kardinála Tomku (2007)
 • Kňazské primície
 • Jubileá kňazov (výročie kňazskej vysviacky alebo životné jubileum)
 • Misie vo farnosti (2010)
 • Slávnosti uzatvárania sviatosti manželstva (našich bývalých členov)
 
Usporiadali sme tieto koncerty a vystúpenia:
 
 • Koncert „Pokoj Vám“ – vovedenie CD Pokoj Vám do života vo FPK (2007)
 • Koncert „Pokoj Vám“ – vovedenie CD Pokoj Vám do života vo FBM (2007)
 • Koncert „Pokoj Vám“ – vovedenie CD Pokoj Vám do života v Stakčíne (2007)
 • Benefičný koncert so zbierkou na CT prístroj pre sninskú nemocnicu (2007)
 • Koncert detí s Jimom M´c Donaldom – vovedenie CD Boh nás spája do života (2008)
 • Na koncerte „Deň bez bariér“ v Prešove – predstavenie CD Boh nás spája (2008)
 • Koncert „Na počiatku bol život“ – vo farnosti Humenné pod Sokolejom (2009)
 • Vystúpenia na námestí v Snine (pred Vianocami a pod.)
 • Vianočný koncert „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ v MsKS v Snine (2009)
 • Koncert v rámci odpustu v Adidovciach (2010)
 • Koncert v rámci odpustu v Rovnom (2010)
 
Zúčastnili sme sa týchto koncertov:
 
 • Predvianočný koncert so ZUŠ v Snine
 • Vianočné benefičné koncerty „Pokoj ľuďom  dobrej vôle“ v MsKS Snina
 
Niektorí naši členovia účinkovali aj pri iných príležitostiach:
 
 • Životné jubileá niektorých významných osobností Sniny
 • Príležitostné akcie na Mestskom úrade v Snine
 • Slávnosti 1. sv. prijímania v iných farnostiach
 • Farský víkend“ Pastorácie povolaní v iných farnostiach