Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Stretnutie SLNIEČKO

Pozývame deti
na PRVÝ PIATOK 6. apríla 2018
na stretnutie SLNIEČKO o 17:00 h
veľkonočná sv. spoveď platí aj ako prvopiatková, kto však bude chcieť, môže ísť sa vyspovedať.
Nezabudnite si prvo-piatkový obrázok.