Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

VÝZVA!

Môj obľúbený svätý

Milé deti, milí kamaráti mladší i starší!

Blíži sa sviatok Všetkých svätých a pri jeho príležitosti sme zvykli už tradične organizovať Karneval svätých.

Tento rok však nebude, ale…

MÁME PRE VÁS VÝZVU!

Do aktivity sa môžete zapojiť splnením úlohy podľa nasledujúcich kategórií:

Kategória MŠ: Nakresli nejakého svätého
Kategória 1.-5.roč.: Nakresli obľúbeného svätého a napíš ako sa volá, prípadne jednu vetu o ňom
Kategória: 6.-9.roč.: Napíš, čo ťa oslovuje na nejakom svätom

Nezabudni napísať svoje meno, triedu a školu.

Svoje diela pošlite odfotené na mail nasedetisnina@gmail.com  do 8.11.2020.
Následne budú spracované do prezentácie a uverejnené na stránke farnosti.

Videopozvánka k aktivite.