Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zápis birmovancov

Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť spoločného zápisu birmovancov, môžu svoje dieťa zapísať ešte do konca júna 2018 v CCVČ.

(prísť vyplniť tlačivá, uhradiť príspevok 7€ + ten, kto býva mimo územia našej farnosti, je potrebné, aby priniesol súhlas od svojho farára, že dieťa môže pristúpiť k sviatosti birmovania vo Farnosti sv. Kríža v Snine) .