Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zápis do krúžkov

CCVČ oznamuje, že

OTVÁRA ZÁPIS

do krúžkov

na školský rok 2019/2020.

Prihlášky dostanete v CCVČ.