Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

ZÁPIS NOVÝCH PRVOPRIJÍMAJÚCICH A BIRMOVANCOV

Milí rodičia, ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom školskom roku 2021/2022 pristúpilo k 1. svätému prijímaniu (terajší druháci na ZŠ) alebo k sviatosti birmovania (terajší žiaci 9. ročníka ZŠ alebo KVARTY), prosíme o vypísanie prihlášky ddo CCVČ, kde bude farská príprava prebiehať.

Tlačivo prihlášky dostali žiaci v týchto dňoch v školách. Ak sa k Vám nedostalo, môžete si ho stiahnuť tu: PRIHLÁŠKA

Vyplnenú prihlášku (nezabudnite prosím na podpis na všetky 3 vyznačené miesta) spolu so symbolickým príspevkom na celoročné náklady priestorov 10,- € odovzdáte na v budove CCVČ v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00.

Ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti – mimo Sniny a chcete prípravu v našej farnosti, je nutné mať písomný súhlas vášho pána farára