Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zápis prvoprijímajúcich – Farnosť Božieho milosrdenstva

Pozývame rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa v budúcom školskom roku 2018/2019 pristúpilo

k PRVÉMU SVÄTÉMU PRIJÍMANIU,

na spoločný zápis prvoprijímajúcich, ktorý sa uskutoční v nedeľu 24.6.2018
medzi dvoma sv. omšami (prvá 7:00 a druhá 9:00) v kostole Božieho milosrdenstva.

Toto stretnutie bude spojené s odovzdaním tlačív, ktoré deti dostanú na hodinách náboženstva, uhradením členského poplatku 7€ (na celý šk. rok) a základnými informáciami.
Do kolónky „záujmový útvar“ napíšte „Pozvaní na hostinu“. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.

Deti v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodené – treba doniesť potvrdenie z ÚPSVaR.