Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zápis prvoprijímajúcich – Farnosť Povýšenia sv. kríža

Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť spoločného zápisu prvoprijímajúcich, môžu svoje dieťa zapísať ešte do konca júna 2018 v CCVČ.

(prísť vyplniť tlačivá, uhradiť príspevok 7€ + ten, kto býva mimo územia našej farnosti, je potrebné, aby priniesol súhlas od svojho farára, že dieťa môže pristúpiť k 1. sv. prijímaniu vo Farnosti sv. Kríža v Snine).