Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Záverečná prezentácia krúžkov

zaver prezentacia

 

 

Dňa 12. 6. 2015 sa v priestoroch CCVČ konala záverečná prezentácia umeleckých krúžkov, kde sa predstavili deti krúžku Cvič a tancuj v rytme, gitarového krúžku a klávesového krúžku.

Pozrite si viac vo fotogalérii