Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov a Katechézy Dobrého Pastiera

Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach organizujú:

 

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Keď deti cítia, že ich milujeme nefalšovanou láskou, rozjasní sa im celý svet.

Vo vnútri sa cítia istejšie a je oveľa pravdepodobnejšie, že budú konať dobro vo svete.

Dr. Gary Chapman

 

Manželia Leeovci, tvorcovia kurzov o rodičovstve ukazujú, že dobrému rodičovstvu sa dá naučiť. Rodinný život  sa môže stať radostným a napĺňať tak rodičov, aj ich deti.

Kurz  pomáha rodičom cielene a tvorivo podporovať zdravý rodinný život a je založený na kresťanskom poňatí lásky. Sme presvedčení, že každý rodič nájde na tomto kurze niečo konštruktívne. Mnohým pomôže vyriešiť zložité situácie, či predchádzať problémom, ktorým čelia pri výchove svojich detí. Iným zasa pomôže, aby sa z dobrých rodičov stali ešte lepšími.

Kurz pozostáva z piatich stretnutí s prednáškou – premietaná z DVD (manželia Leeovci) a diskusiou v skupinách.

Témy stretnutí:

  1. Budovanie pevných základov
  2. Napĺňanie potrieb našich detí
  3. Stanovenie hraníc
  4. Učiť deti zdravým vzťahom
  5. Náš dlhodobý cieľ

Vezmite so sebou aj deti – pre ne sú v rovnakom čase vždy pripravené KATECHÉZY DOBRÉHO PASTIERA

(primárne určené pre vek 3 – 7 r. ale môžu sa ich zúčastňovať aj staršie deti)

Začiatok kurzu: 20. októbra 2022 o 16:30

Pokračovanie: 27. októbra, 3.novembra – vždy o 16:30

Miesto: nová sála Opus Dei v Snine.
Prihlasovanie: u manželov Čopových, kontakt: 0905970956, copovi.jm@gmail.com