Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

BOŽIE SLOVO NAHLAS!

Pod názvom BOŽIE SLOVO NAHLAS sa uskutočnila aktivita, ktorej podstatou bolo, aby radostná zvesť o Ježišovi Kristovi naozaj zaznela "nahlas" z našich úst.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli zapojiť – mladým, starším, rodinám či iným skupinám, triedam aj ich učiteľom. Celkovo 80 ľudí na pokračovanie načítalo prvé dve kapitoly z Evajelia podľa Matúša a Evanjelia podľa Lukáša.

Výsledné spracovanie videí si môžete pozrieť TU.

Nech BOŽIE SLOVO i naďalej znie z našich úst a rezonuje v našich srdciach! Lebo len tak sa môže stávať "telom", čiže prinášať ovocie viditeľné v našich životoch!