Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Detský zbor a Deň rodín

V sobotu 7. mája 2022 popoludní sa uskutočnilo DRUHÉ mimoriadne stretnutie 
detského speváckeho zboru, tzv. Zborové MIMO.
Tentokrát boli prizvaní aj ochotní rodičia, 
ktorí by s nami spievali pri príležitosti blížiaceho sa

Dňa rodín 15.5.2022.
 Nacvičené piesne sme potom spoločne zaspievali na oslavu Boha v daný deň na sv. omši o 9:00.
Veď v Bohu sme JEDNA RODINA.

… a naša "zborová rodina" sa stále môže rozrásť aj o TEBA.