Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Obnovenie prevádzky CCVČ

Na základe pokynov MŠ VVaŠ SR

CCVČ od 10.1.2022 obnovuje prevádzku

podľa Školského semaforu.

Deti a žiaci môžu prichádzať na krúžky za obvyklých podmienok

(rúška/respirátory, dezinfekcia, testovanie je odporúčané),

zároveň pri príchode na krúžok je nutné priniesť/alebo mailom poslať oskenované

vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané rodičom/zákonným zástupcom.