Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Inštrukcie pre birmovancov na šk. rok 2023/2024

Milí rodičia, ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom šk. roku 2023-24 pristúpilo v našej Farnosti sv. Kríža v Snine
ku SVIATOSTI BIRMOVANIA (názov krúžku uveďte: „Prijmem dar“) – kvinta alebo 1. roč SŠ a starší,
prosíme o vypísanie tejto prihlášky do CCVČ, kde bude farská príprava prebiehať. V prihláške sa uvádza už budúcoročná škola/trieda dieťaťa. Nezabudnite prosím na podpis na všetky 4 tlačivá! Vyplnené tlačivá spolu s odporúčaným príspevkom na celoročné náklady priestorov (min 10€) odovzdáte vo farskej kancelárii KŇAZOVI.

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch 9:00-10:00 a po sv. omšiach s výnimkou sviatkov. Prosíme, aby ste tak urobili do konca júna 2023.
V prípade otázok či nejasností – kontaktná osoba:

kaplán Matej Futej, futej.matej@abuke.sk 0904 907 554

 

Na informovanie o dianí v našej farnosti slúži aj fb stránka farnosti.


  Základné modlitby a pravdy viery, ktoré si má zopakovať a ovládať každý birmovanec na začiatku prípravy k sviatosti birmovania.


  1. Účasť na nedeľnej sv. omši je samozrejmým prejavom kresťanského života. Je to na svedomí každého birmovanca i jeho rodičov. Kartička je len pomôckou, ktorá vám to má pripomenúť.
  2. Všetci birmovanci sa stretávajú počas celého školského roka na svätých omšiach za účasti mládeže, ktoré sú v piatky o 18:00 hod. Prosíme, aby ste už o 17:50 hod. zaujali miesta v kostole, ktoré sú vyhradené pre vás.
  3. Každý birmovanec sa zúčastňuje birmovaneckých katechéz a to podľa rozvrhu hodín birmovancov. 
  4. Birmovanci sa zapájajú do služieb pri piatkových mládežníckych svätých omšiach podľa rozpisu.
  5. Po ukončení každého tematického celku bude opakovanie podľa otázok.
  6. Každý birmovanec si robí počas školského roka 9 prvých piatkov (pred 1. piatkom v mesiaci sa vyspovedá, aby v 1. piatok na sv. omši prijal Krista v Eucharistii. Odporúčame nenechávať si sv. spoveď na prvopiatkový týždeň, kvôli veľkému počtu čakajúcich. Nezabudnite si doniesť obrázok – kartičku a pri sv. spovedi dať podpísať).
PRVÉ PIATKY + FATIMSKÉ SOBOTY
Týždeň na vyspovedanie

Prvý piatok – deň kedy je potrebné ísť
na sv. omšu (6:30 alebo 18:00)
a na sv. prijímanie

Pozývame aj na fatimskú sobotu o 8:00
(potrebné je pomodliť sa sv. ruženec,
ísť na sv. omšu aj na sv. prijímanie)

28. IX. – 2. X. 7. X. 2022 8. X. 2022
26. X. – 30. X. 4. XI. 2022 5. XI. 2022
30 XI. – 4. XII. 2. XII. 2022 3. XII. 2022
Predvianočne spovedanie
(platí vianočná sv. spoveď)
príp. 28. XII. – 30.XII. 2020
6. I. 2023 7. I. 2023
1. II. – 5. II. 3. II. 2023 4. II. 2023
1. III. – 5. III. 3. III. 2023 4. III. 2023
Veľkonočné spovedanie 7. IV. 2023 1. IV. 2023
3. V. – 7. V.  5. V. 2023  6.V.2023
31. V. – 4. VI.  2. VI. 2023  3. VI. 2023