Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Rozvrh hodín birmovancov 2022/2023

 VEDÚCI SKUPINY  STRETNUTIE
 
 kaplán Mgr. Ing. Branislav Babjak Pondelok
   15:30-16:30
 sestrička Rudolfa – Mgr. Mária Ondrušová Utorok
   17:00-18:00
 kaplán Mgr. Matej Futej Utorok
   19:00-20:00
 sestrička Paulína – Mgr. Renáta Spišáková Streda
   15:15-16:15
 katechétka Mgr. Gabriela Zápotoková  Streda
   16:00-17:00